Yazım Kuralları


Yazım Kuralları

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi yazım kuralları aşağıda yer almaktadır.


Tam metin bildiri şablonu | Eğitimde İyi örnekler tam metin şablonu

Eğitimde iyi örnekler kitabında değerlendirilecek çalışmalar sisteme yüklenmeyecek, 2.utek2019@gmail.com adresine yollanacaktır.Bildiri Özet Yazım Kuralları

1. Özette girinti kullanılmamalıdır.

2. En az 200 kelime en fazla 500 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. 

3. Özet içinde kısaltma kullanılması durumunda, kısaltmanın açık şekli parantez içinde belirtilmelidir.

4. Özet; çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları içermelidir. (Alt başlık kullanılmamalıdır)

5. Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir.

6. Bir kişi en fazla 3 bildiride yazar olarak yer alabilir.

7. Bildiri sunum süreleri en fazla 15 dakika ile sınırlı olacaktır.

8. Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olarak tercih edilebilir.

9. Bildiri gönderme ile ilgili yaşanan sorun ya da sorularınız için iletisim@utek2019.com e-posta adresinden iletişim kurunuz.

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi'ne gönderilen bildiriler alan uzmanı olan üç hakem tarafından değerlendirilecektir.


Eğitimde İyi Örnekler Yazım Kuralları

1. Girinti kullanılmamalıdır.

2. En az 200 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. 

3. Kısaltma kullanılması durumunda, kısaltmanın açık şekli parantez içinde belirtilmelidir.

4. Sınıfta sizin tarafınızdan uygulanıp başarılı olduğunu düşündüğünüz uygulamayı tanıtıcı bir metin olmalıdır.

5. Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir.

6. Bir kişi en fazla 3 bildiride yazar olarak yer alabilir.

7. Bildiri sunum süreleri en fazla 15 dakika ile sınırlı olacaktır.

8. Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olarak tercih edilebilir.

9. Bildiri gönderme ile ilgili yaşanan sorun ya da sorularınız için iletisim@utek2019.com e-posta adresinden iletişim kurunuz.


Poster Bildiri Yazım Kuralları

1.Poster, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır

2.Posterin sol üst köşesine kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın, kurum/kuruluş/üniversitesinin adı yazılmalıdır.

3.Posterler Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalı, bildiri tam metninde olduğu gibi; ÖZET (Türkçe ve İngilizce), Anahtar Kelimeler, 1. GİRİŞ, 2. MATERYAL VE YÖNTEM, 3. BULGULAR 4.SONUÇLAR ve TARTIŞMA, KAYNAKLAR gibi bölümlerinden oluşmalıdır. Bu kısımdaki font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile beyaz alana yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır.

4. Posterlerin hazırlanmasında posterde yer alacak metin, tablo ve çizimlerin en az 2 metre mesafeden kolaylıkla okunabilecek şekilde hazırlanmasına dikkat edilmesi önerilir.