Kongre Kurulları


2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi kurulları aşağıda yer almaktadır.

ONUR KURULU


BİLİM KURULU


HAKEM KURULU


KONGRE BAŞKANI


DÜZENLEME KURULU BAŞKANI


DÜZENLEME KURULU


MEB DÜZENLEME KURULU


SEKRETERYA