İletişim

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İletişim Konusu İletişim Sorumluları İletişim Numarası E-posta
Program Arş. Gör. Halil Çokçalışkan 
Arş. Gör. Güler Göçen Kabaran
Arş. Gör. Dr. Seda Karayol
+905066163298
+905414736339
+905056514926
hcokcaliskan@mu.edu.tr
gulergocen@mu.edu.tr
skaracelik@mu.edu.tr
Konaklama - Ulaşım Doç. Dr. Burcu Şenler 
Dr. Öğr. Üyesi Seda Ata
Öğr. Gör. Teyfik Fikret Coşkun
+905325786991
+905327092005
+905422475542
bsenler@mu.edu.tr
sedaata@mu.edu.tr
cfikret@mu.edu.tr
WEB ve Bildiri Yükleme Dr. Öğr. Üyesi Sayım Aktay
Dr. Öğr. Üyesi Özkan Çelik 
+905063309263
+905059465966
sayimaktay@gmail.com
ocelik@mu.edu.tr
Dergi ve Yayın Dr. Öğr. Üyesi Nigar İpek Eğilmez 
Dr. Öğr. Üyesi Emel Güvey Aktay 
Öğr. Gör. Dr. Kısmet Deliveli
+905052167326
+905072359884
+905543486048
nigaripek@mu.edu.tr
emelguveyaktay@mu.edu.tr
dkismet@mu.edu.tr
Sosyal Etkinlikler Arş.Gör.Dr. Alper Yorulmaz 
Arş.Gör.Dr. Abdullah Gökdemir
+905077612779
905433486838
alperyorulmaz@mu.edu.tr
agokdemir0638@hotmail.com
Uluslararası İlişkiler Doç. Dr. Maide Orcan Kaçan
Doç. Dr. Kasım Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Perihan Korkut
Arş. Gör. Orçin Karadağ
+905425177025
+905078176987
+905547533872
+905346076693
maideorcan@mu.edu.tr
kasimyildirim@mu.edu.tr
pkocaman@mu.edu.tr
orcinkaradag@comu.edu.t
Spor ve Yarışma Etkinlikleri Doç. Dr. Süleyman Can
Doç. Dr. A. Şadan Ökmen
+905052238167
+905525486966
scan@mu.edu.tr
sokmen@mu.edu.tr
İl ve Kongre Merkezi Tanıtımı Doç. Dr. Zafer Tangülü 
Öğr. Gör. Sinan Nalçacı
Öğr. Gör. Neslihan Dedeoğlu
+905335453364
+905052649997
+905555268008
zafertangulu@mu.edu.tr
snalcaci@mu.edu.tr
ndedeoglu@mu.edu.tr
Kabul Mektubu ve Dizgi Arş. Gör. Dr. Perihan Gülce Özkaya
Arş. Gör. Sercan Halat 
+905077693154
+905300758860
gozkaya@mu.edu.tr
sercanhalat@mu.edu.tr
Sosyal Medya Sorumlusu Arş. Gör. Sedat Altıntaş  +905530570340 sedataltintas@mu.edu.tr
WEB ve Kitap Tasarım Arş. Gör. Kahraman Kılıç +905358232818 kahramankilic@mu.edu.tr