Çalıştaylar


2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi'nde siz de çalıştay yapmak isterseniz UTEK 2019 çalıştay başvurusu bölümünden başvuru yapabilirsiniz.

Çalıştay liderlerine ve çalıştay rehberlerine "Çalıştay yapmış olma belgesi"; çalıştaylara katılım sağlayanlara ise "Çalıştay katılım belgesi" verilecektir. Kesinleşmiş olan çalıştaylar aşağıda yer almaktadır.

Bebek kütüphanesi: Yoga, Etkileşimli kitap okuma, oyun, müzik ve duyu eğitimi


Bibliyoterapi Sürecinde Çocuk Edebiyatından Yararlanma


Çocuk Edebiyatının Matematik Öğretiminde Kullanılması


Çocuk Kitaplarında Yer Alan Metinlerle Yaratıcı Düşünme Becerileri Atölyesi


Çocuklar için Proje Yönetimi Eğitimi


Çocukların Duygusal Zekasını Destekleyen Yöntem ve Teknikler


Çocuklarla İngilizce telaffuz çalışmaları


Dijital Öykü Atölyesi


Dijital Materyal Tasarım Atölyesi


Eğitimde Oyun / Oyunla Eğitim


Eğlenceli Tangram ile Geometri Dünyasına Yolculuk


Erken Çocukluk Döneminde Dahil Edici/Kapsayıcı Eğitim: Sınıflarımızda Çeşitliliği Nasıl Kucaklayabiliriz?


Erken Çocuklukta Bilimsel Sorgulama Işığında Stem Eğitimi Uygulamaları


ETKİN ÖĞRENME SÜRECİNDE ZİHİN HARİTALARI


Fakülte-Okul İşbirliği ile Disiplinlerarası STEM Uygulamaları


Fen eğitiminde artırılmış gerçekliğe dayalı z-kitap


Filografi Sanatı ile Dönüşüm Geometrisi Öğretimi


Fiziksel Oyun vs. Dijital Oyun: Bu oyunu kim kazanacak?


Geleceğimiz Buğday


Güçlü Çocuklar Güçlü Başlangıçlar: Güçlü Başlangıç Sosyal Duygusal Öğrenme Progröaj


Her Derse Deva: Zeka Oyunları


İlkokulda Robotik Kodlama


İlkokullar STEM ile Şekilleniyor


İlkokullarda Oryantiring Kullanımı


Kağıt Katlama ile Geometrik Keşifler Yapalım


Katamino İle Matematik Öğreniyorum


Masallarla Drama


Masallarla Kodlama Materyali /Uygulamalar


OKUL ÖNCESİNDE ERKEN ELEŞTİREL OKURYAZARLIK ETKİNLİKLERİ


Okulöncesi Öğretmenleri RoboKod Atölyesi


Ortaokulda Robotik Kodlama ve 3D Tasarim


Özgün bir öğretim materyali olarak ASAL ÇARPAN KARTELÂSI - Nedir? Ne işe Yarar? Nasıl Uygulanır?


Peritextual Okuma ve Resimli Çocuk Kitapları


PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE YÖNLENDİRME KARTI TASARLAYALIM, AMA NASIL?


Problem Kuralım… Peki ya Nerede Benim Değerlendirme Kuralım?


Sanat ve Erken Okuryazarlık


Sınıflarda Psikodrama Uygulamaları


Sosyal Ağ Tabanlı Öğrenme


STEM Öğretmen Eğitimi Enstitü Modeli: STEM Entegrasyonu


stemleştir


Tangram Etkinlikleri İle Matematik Öğretimi


Temel Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı


Temel Eğitimde Uygulamalı Müzik Çalışmaları


Temel Eğitiminde Millî Oyunların Kullanımı


Ücretsiz Yazılımlar ile Nitel Veri analizi


Ulusal ve Uluslararası Proje Yazma Eğitimi


WEB 2.0 Eģitim uygulamalarından PLİCKERS VE QUIZIZZ


Yaratıcı Drama ve İletişim


Yaratıcı Düşünme Atölyesi Sınırlı Malzemeyle Sınırsız Zekamızı Kullanarak Neler Yapabiliriz


Yaratıcı Okuma Temelli Yaşamı Farklılaştırma