Çağrılı konuşmacılar


Çağrılı konuşmacılar güncellenmektedir. Çağrılı konuşmacılara buradan ulaşabilirsiniz..

Prof. Dr. Douglas H. CLEMENTS
University of Denver, ABD
Douglas H. ClementsDouglas H. Clements is the Kennedy Endowed Chair in Early Childhood Learning and Distinguished University Professor at the University of Denver, Colorado, U.S.A. Dr. Clements has published over 135 refereed research studies, 22 books, 86 chapters, and 300 additional publications on the learning and teaching of early mathematics; creating, using, and evaluating research-based curricula; and taking interventions to scale. He served on the U.S. President's National Mathematics Advisory Panel, the Common Core State Standardscommittee, and the National Research Council’s Committee on early mathematics, and is co-author each of their reports Additional information can be found at http://du.academia.edu/DouglasClements, http://www.researchgate.net/profile/Douglas_Clements/, and http://portfolio.du.edu/dclemen9
Prof. Dr. Julie SARAMA
University of Denver, ABD
Douglas H. ClementsJulie Sarama is Kennedy Endowed Chair in Innovative Learning Technologies and Distinguished University Professor at the University of Denver, Colorado, U.S.A. She has taught high school mathematics, computer science, middle school gifted mathematics and early childhood mathematics. She has directed over 10 projects funded by the National Science Foundation and the Institute of Education Sciences and has authored over 77 refereed articles, 6 books, 55 chapters, and over 80 additional publications. Her research interests include children's development of mathematical concepts and competencies, implementation and scale-up of educational interventions, professional development models’ influence on student learning, and implementation and effects of software environments. See https://www.researchgate.net/profile/Julie_Sarama and http://portfolio.du.edu/jsarama.
Doç. Dr. Adnan BOYACI
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü
Douglas H. Clements1970 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de, lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede Eğitim Sosyolojisi alanında, doktora öğrenimini ise Anadolu Üniversitesinde Eğitim Yönetimi alanında yaptı.Türkiye’de farklı üniversitelerde eğitim yönetimi, okul yönetimi ve öğretmen yetiştirme konularında lisansüstü düzeyde dersler verdi. Almanya Köln Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Norveç Oslo Üniversitesi Buskerud Eğitim Fakültesinde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2005- 2009 yılları arasında rektör danışmanlığı, üniversite kalite kurulu üyeliği yaptı.2009-2013 yılları arasında Uluslararası Eğitim Planlamacıları Topluluğu (International Society of Educational Planning-ISEP) yönetim kurulunda üye, 2008-2011 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında uzman danışman, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında çeşitli projelerde uzman araştırmacı ve koordinatör olarak görev yaptı. Avrupa Birliği projelerinde araştırmacı ve koordinatör olarak çeşitli görevlerde bulundu. 2014 yılından itibaren UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Eğitim Komitesi Başkanlığını sürdürmektedir. 2019-2023 11. Kalkınma Planı, Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Başkanı olarak görev yapmakta olup Paris UNESCO Genel Merkezinde 39. Genel Konferansında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına 198 ülkenin yer aldığı Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir. 15 Mart 2018 tarihi itibariyle Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Hedefleri’nin yönetim, koordinasyon izleme ve yayılımından sorumlu Yönlendirme Komitesine Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu 27 ülkeyi temsilen seçildi ve halen bu görevini sürdürmektedir. Doç. Dr. Adnan BOYACI’nın çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları vardır.
Prof. Dr. Sinan OLKUN
Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC
Douglas H. ClementsLisans eğitimini 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde 1995 yılında, doktora derecesini ise Amerika Birleşik Devletleri, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde ilköğretimde matematik eğitimi alanında 1999 yılında aldı. 1999-2004 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'ne geçiş yaptı. Aynı fakültede ilköğretim bölümü başkanlığı ve sınıf öğretmenliği anabilim dalı başkanlığı yaptı. Aynı zamanda sınıf öğretmenliği lisans, matematik eğitimi yüksek lisans ve doktora programlarının koordinatörlüğünü yaptı. İlköğretimde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte, aynı zamanda araştırmalar yapmaktadır. Çocukta matematiksel düşünmenin gelişimi, geometrik düşünmenin gelişimi ve sayma ve hesaplama güçlükleri üzerine çalışmaktadır. Prof. Dr. Sinan OLKUN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanlığı görevini yürütmektedir.
PhD, Associate Professor Alissa A. LANGE
East Tennesse State University, USA
Douglas H. ClementsPrior to joining the early childhood education faculty at ETSU, Dr. Lange worked at the National Institute for Early Education Research (NIEER) at Rutgers University, was a U.S. Fulbright Scholar in Bogotá, Colombia, and was a U.S. Department of Education, Institute of Educational Sciences Postdoctoral Fellow in early math. Dr. Lange has over 10 years of experience leading or co-leading early STEM (science, technology, engineering, mathematics) teaching and learning initiatives funded with grants totaling over $2.8 million. She led the National Science Foundation-funded preschool STEM professional development project, SciMath-DLL, and the Math and Science Story Time (MASST) series, which she started in 2012. MASST is a Spanish-English bilingual, STEM-focused informal learning, library-based program for preschoolers and their families, which has expanded to over 20 libraries in 4 states. She has disseminated the results of her work to audiences across the United States and internationally in over 40 conference presentations and workshops for educators, 12 invited presentations, 7 peer-reviewed journal articles, and 3 book-related publications. The recent book she co-authored with Kim Brenneman and Hagit Mano entitled, "Teaching STEM in the Preschool Classroom: Exploring Big Ideas with 3- to 5-Year-Olds," is featured on the team’s EC STEM Lab (www.ecstemlab.com).
Prof. Dr. Ali YILDIRIM
University of Gothenburg, İsveç
Douglas H. Clements1984 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Ali Yıldırım 1986-1993 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmüştür. 1993’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Prof. Dr. Ali YILDIRIM lisans ve lisansüstü düzeyde öğretmenlik mesleği, öğretimde planlama, sınıf yönetimi, çalışma ve düşünme becerileri, araştırma yöntemleri, öğretim araştırmaları dersleri vermektedir. Öğretmen yetiştirme yanında, program geliştirme ve değerlendirme, sosyal bilgiler öğretimi, öğretim yöntem ve teknikleri, çalışma ve düşünme becerileri alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 1995-1999 yılları arasında Dünya Bankası tarafından desteklenen çeşitli eğitim projelerinde (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Endüstriyel Okullar Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, vb.) danışmanlık ve yöneticilik yapmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çeşitli komisyonlarda görev almış ve akreditasyon, fakülte-okul işbirliği, öğretmen nitelikleri, öğretmen eğitimi, öğretmenlik sertifikası konularında çeşitli raporlar hazırlamıştır. Prof. Dr. Ali YILDIRIM İsveç'te bulunan Göteborg Üniversitesinde akademik çalışmalarına devam etmektedir.
Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK
Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC
Douglas H. ClementsLisans derecesini 1982 yılında ODTÜ Eğitim Bölümü’nden, M.S. derecesini Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Alanında 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden, M.A. derecesini Eğitim Yönetimi alanında 1989 yılında A.B.D.’nin Minnesota Üniversitesi’nden, Doktora derecesini yine aynı alanda 1992 yılında Minnesota Üniversitesi’nden almıştır. Dr. Şimşek 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine başlamış ve Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör ünvanlarını aynı üniversiteden almıştır. 1995-1998 yılları arasında ODTÜ Eğitim Fakültesi dekan yardımcılığı, 2002-2004 yılları arasında Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı-Dünya Bankası “Milli Eğitimi Geliştirme Projesi’nde,” Milli Eğitim Bakanlığı-Dünya Bankası “Mesleki Eğitimi Geliştime Projesi’nde” danışmanlık, YÖK-Dünya Bankası “Öğretmen Eğitimi Projesi’nde” yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Yerli ve yabancı dergi ve kitaplarda yükseköğretim, eğitim yönetimi, eğitim liderliği, örgütsel değişim, planlama ve nitel araştırma alanlarında çok sayıda makalesi ve kitap bölümü bulunmaktadır. “21. Yüzyılın Eşiğinde Paradigmalar Savaşı ve Kaostaki Türkiye” kitabının ve “Toplam Kalite Yönetimi: Kuram, İlkeler, Uygulamalar” adlı kitabın yazarı, ayrıca ülkemizde bu konuda ilk ve tek ders kitabı olan “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri” kitabının ortak yazarıdır. Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Milli Eğitim Bakanlığı (Milli Eğitim Bakan Yardımcısı)
Douglas H. ClementsProf. Dr. Mustafa SAFRAN, 1958 yılında Kastamonu'da doğmuştur. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 1985 Yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1989 Yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını vermiştir. Tarih Öğretimi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi alanlarında çok sayıda yayına sahiptir. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), European Association of History Educators (EUROCLIO), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği (TEBD), üye ya da kurucu olarak görev yaptığı kuruluşlardan bazılarıdır. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve Gazi Eğitim Fakültesi dekanlığı görevlerinde de bulunmuş olan Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, halen Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.